EFOP 1.5.3

Humán szolgáltatások fejlesztése Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár térségében

EFOP-1.5.3-16-2017-00107

A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár térségében

A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00107

A kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 491.544.185 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés dátuma: 2020.10.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektben Marcali Város Önkormányzata mellett további hét település önkormányzata (Lengyeltóti, Somogyvár, Buzsák, Somogyvámos, Somogyzsitfa, Somogysámson, Kéthely) és két önkormányzati háttérintézmény vesz részt.  A projekt átfogó célja a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humánközszolgáltatások komplex, ágazatközi fejlesztésén keresztül.

 

A projekt céljai és tevékenységei:

Átfogó cél: A térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humán-szolgáltatások komplex, ágazatközi fejlesztésén keresztül.

 

Közvetlen célok:

 1. Munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése.
 2. Kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése.
 3. A térség népességmegtartó képességének növelése.

 

Az elérendő célokhoz szükséges fő tevékenységek:

 1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltató-csomagok kialakítása, megerősítése.
 3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése.
 4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék magtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
 5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
 6. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése.

 

A projekt rövid, szöveges ismertetése

A projektben Marcali Város Önkormányzata mellett további hét település önkormányzata (Lengyeltóti, Somogyvár, Buzsák, Somogyvámos, Somogyzsitfa, Somogysámson, Kéthely) és két önkormányzati háttérintézmény vesz részt. A projekt átfogó célja a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humán-közszolgáltatások komplex, ágazatközi fejlesztésén keresztül.

A kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése érdekében a projekt a Balaton térségében élő lakosság életminőségét meghatározó humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) humánkapacitásait és szolgáltatásait fejleszti a hátrányos és nem hátrányos helyzetű lakosság hatékonyabb- és szélesebb körű elérése érdekében. A projekt ezeken túl a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése érdekében a Balaton térségében élő, hátrányos helyzetű, aktív munkaerő-piaci eszközökkel el nem ért, vagy munkaerőpiacra belépni nem tudó állampolgárok számára elérhetővé teszi azokat az alacsony küszöbű, személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és hatékonyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. A projekt eredményeképpen a helyi gazdaság igényeihez illeszkedni nem tudó aktív korú népesség mobilizálásra kerül, és egyénre szabott fejlesztéseknek, valamint a munkaadók bevonásának köszönhetően tartós munkavállalásra lesz képes. Az előző két tevékenységcsoportot egészíti ki a közös cselekvési színtereinek bővítésére irányuló, a közösségek társadalom-szervező szerepét erősítő közösségépítő tevékenységek: a projekt keretében megerősítésre kerülnek azok a civil kezdeményezések, amelyek a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó, de azokon túlmutató, illetve azokat kiegészítő társadalmi szempontból hasznos feladatrendszereket működtetnek, és amelyek erősíthetik a térség népesség-megtartó erejét. A projekt kiemelt célja az ifjúsági közösségek megerősítése, a generációs és intergenerációs kapcsolatok erősítése, valamint az önkéntesség társadalmi-gazdasági felzárkózást segítő formáinak elterjesztése. Mindezeken túl a projekt eredményeképpen a társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan közszolgáltatások, közösségi cselekvési programok lesznek elérhetőek, amelyek közvetlenül és érdemben javítják életminőségüket. A negyedik legfontosabb beavatkozás az előző pontokban létrehozott humán szolgáltatások eljuttatását szolgálja a célcsoportokhoz, hogy a helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések helyben, a közvetlen lakóhelyükön elérhető legyen a helyi lakosság részére. Végezetül, az eltérő kultúrák megismerése érdekében a különböző kultúrákhoz tartozók együttműködését célzó programok kerülnek megvalósításra.

Összességében tehát a tervezett projekt komplex beavatkozási rendszere a humán közszolgáltatások kapacitásainak és kompetenciáinak megerősítésére építve, a Balaton térségében élő közösségek – kiemelten a hátrányos helyzetűek – munkaerő-piaci sikerességét, életminőségét, társadalmi kohézióját fejleszti, illetve erősíti.

Kapcsolat

8700 Marcali
Rákóczi u. 11.

Elérhetőség

 • efopiroda@marcali.hu
  06 (85) 501 035
Megszakítás