EFOP 3.9.2

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban

EFOP-3.9.2-16-2017-00014

A projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban

A projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00014

A kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 499.971.487 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés dátuma: 2021.08.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektben Marcali Város Önkormányzata mellett további hat település önkormányzata (Lengyeltóti, Somogyvár, Kéthely, Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonmáriafürdő) és két önkormányzati háttérintézmény, továbbá a Kaposvári Egyetem vesz részt. A projekt legfőbb célja a helyi tudástőke gyarapítása. Ennek érdekében a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás tevékenységei által. A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre az ágazatközi együttműködések hatékonyságának javítása érdekében. A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetséggondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják. A projekt a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését valósítja meg.

 

A projekt céljai és tevékenységei:

Átfogó cél: A területi különbségekből adódó társadalmi hátrányok komplex módon történő csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

 

Közvetlen célok:

 1. A humán szolgáltatások humán kapacitásainak fejlesztése (postgraduális képzés).
 2. Tanulók iskolai sikerességének, továbbtanulásának támogatása szolgáltatásfejlesztésekkel.
 3. Az óvodások továbbtanulásának támogatása szolgáltatásfejlesztésekkel.

 

Az elérendő célokhoz szükséges fő tevékenységek:

 1. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
 2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók bevonására.
 3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
 4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.
 5. A projekt céljainak megvalósítását szolgáló tudományos ismeretterjesztő tevékenységek a felsőoktatási intézmények részvételével.

 

A projekt rövid, szöveges ismertetése:

A projektben Marcali Város Önkormányzata mellett további hat település önkormányzata (Lengyeltóti, Somogyvár, Kéthely, Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonmáriafürdő) és két önkormányzati háttérintézmény, továbbá a Kaposvári Egyetem vesz részt. A projekt legfőbb célja a helyi tudástőke gyarapítása. Ennek érdekében a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás tevékenységei által. A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre az ágazatközi együttműködések hatékonyságának javítása érdekében. A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetséggondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják. A projekt következő szakmai modulja a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését valósítja meg. A felsorolt kötelezően teljesítendő feladatokon túl a pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak megvalósítását szolgáló (támogató) (a szabadon választható tevékenységek körébe tartozó) tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához a Kaposvári Egyetem részvételével, ennek keretében tudományos disszemináció, kutatások a helyi adottságok, igények szerint kialakított nyári egyetemek (nemzeti és nemzetközi tematikával) roma mentorprogram, végezetül tudományos versenyek, fesztiválok kerülnek megrendezésre.

Kapcsolat

8700 Marcali
Rákóczi u. 11.

Elérhetőség

 • efopiroda@marcali.hu
  06 (85) 501 035
Megszakítás