SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

EFOP-1.5.3-16-2017-00107 PROJEKTZÁRÁS

2021. június 30-án befejeződött az EFOP-1.5.3-16-2017-00107 azonosító számú pályázat, melyben
Marcali Város Önkormányzata konzorciumvezető mellett további hét település önkormányzata
(Lengyeltóti, Somogyvár, Buzsák, Somogyvámos, Somogyzsitfa, Somogysámson, Kéthely) és két
önkormányzati háttérintézmény (Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, Lengyeltóti
Városi Művelődési Ház és Könyvtár) vett részt. A projekt átfogó célja a térségben élő hátrányos
helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humánközszolgáltatások
komplex, ágazatközi fejlesztésén keresztül.

Legfontosabb megvalósult feladatok:

Humán közszolgálatásokra vonatkozóan, a projektnek köszönhetően 24 fő szakemberek helyezkedett el.Család- és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében a marcali és a
lengyeltóti iskolákban 4 foglalkozásból álló programok kerültek megtartásra.
303 db egyéni fejlesztési terv készült, melyek alapján a foglalkoztathatóság szempontjából fontos
kompetenciák fejlesztését célzó programokon vehettek részt a bevontak.
A nem egyéni fejlesztési terv alapján az elsődleges munkaerőpiacra jutást támogató programban résztvevők
kompetenciafelmérésben és/vagy mentorálásban részesültek.

A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési
programok keretében a konzorciumi partnereknél különféle egészségügyi szűrések (hallás szűrés, látás,
vérnyomás- és vércukorszint mérés, pulzusmérés, testtömeg index, haskörtérfogat mérés, testzsírszázalék
mérés) egészséges életmód fontosságát hirdető, a prevenció szükségességét felhívó rendezvények kerültek
megtartásra.

A közösség életének szervezésének színesítése érdekében minden településen rendezvények kerültek
lebonyolításra, előtérbe kerültek az önkéntességen alapuló kezdeményezések.
A helyi középiskolákban sikerült a fiatalokat megszólítani, bevonni őket a település vérkeringésébe.
A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok, valamint a
fiatalok helyben maradását ösztönző programok kerültek kidolgozásra.

sajtokozlemeny_EFOP-1.5.3-16-2017-00107

Megszakítás