SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00014 HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN –
ÉSZAK-SOMOGYBAN

2022. május 30-án befejeződött az EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú pályázat, melyben
Város Önkormányzata konzorciumvezető mellett további hét település önkormányzata (Lengyeltóti,
Somogyvár, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Kéthely) és két önkormányzati
háttérintézmény (Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Marcali Óvodai
Központ) valamint a Kaposvári Egyetem vett részt.
A projekt legfőbb célja a helyi tudástőke gyarapítása.
A projekt során legfontosabb megvalósult feladatok:
Felmérésre került a konzorciumba bevont településeken a humán közszolgáltatásban dolgozók száma. Az
így kialakított szakemberadatbázishoz képzési terv is készült.
164 fő humán közszolgáltatásban dolgozó vett részt képzésben
Informális és nem formális képzésben részt vevő gyerekek és fiatalok (7-24 évesek) száma 1826 fő volt, akik
a projekt megvalósítása alatt tematikus nyári programsorozatban vettek részt.
38 fő pedagógust sikerült bevonni a komplex óvodai fejlesztésbe, akik legalább egy képzésen vettek részt.
190 óvodás vett részt komplex óvodai fejlesztésben különböző tehetségműhelyek keretében. Lengyeltóti,
Marcali és Somogyvár óvodáiban egyenbeszerzési csomagok megvásárlásával az óvodai neveléshez
szükséges alapvető eszközöket tudták megvásárolni az érintettek.
202 fő gyerek/tanuló/hallgató kapott ösztöndíjat mentor vagy ösztöndíjprogram keretében.
26 db bárki számára látogatható rendezvény került lebonyolításra, így a konzorcium területén élő teljes
lakosság több, mint 10%-a került bevonásra programokba.

sajtokozlemény projektzárás 2022.06.01

Ingyenes nyári napközis táborok

Ingyenes nyári napközis táborok

Az idei évben kimagaslóan nagy érdeklődés mellett kerültek megszervezésre a Marcali Város
Önkormányzata és a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ ingyenes nyári napközis
táborai. 2021.06.21. – 2021.08.13. között 8 héten át, két helyszínen, 13 turnusban 440 kisiskolás
gyermek vehetett részt a hétfőtől péntekig tartó szünidei programokon. A táborok az EFOP-3.9.2-16-
2017-00014 azonosító számú pályázatból kerültek finanszírozásra.

Az egyes turnusok tematikája a pályázat céljainak megfelelően került kialakításra: a helyi identitás
erősítése, helyi értékek megismerése mellett az alapkompetenciák fejlesztése, az általános műveltség
szélesítése, a művészeti tevékenység gyakorlása, a környezeti- és az egészséges életmódra nevelés is
fontos szerepet kapott. Figyelmet fordítottunk a hátrányos gyerekek integriációjára is, a turnusokban
hátrányos gyerekek is részt vettek. A legnépszerűbb tematikus táborainkban (MarcLali, Könyvmoly,
MókaLand, Múzeumi) már évek óta visszatérő visszatérő táborozók vesznek részt. Ezek mellett az
idén új programokat is indítottunk (Társasbázis, Korzó Manók, Mesén innen és túl, Természetjáró,
Művészeti), melyekből a gyerekek érdeklődési körüknek megfelelően választhattak.

A táborokban az állandó programok mellett (Városi Fürdő és MarcLali Játszókuckó látogatása,
fagyizás, mozizás) továbbra is nagyon népszerűek voltak az egyes kézműves és játékos foglalkozások,
de jutott idő a kötetlen játékra, beszélgetésre is. A Marcali Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
munkatársai több alkalommal is tartottak előadást a nyári szünidő veszélyeiről, a biztonságos
közlekedésről. Az Eraklin Táncklub Egyesület táncosai 3 turnusban népszerűsítették a társastáncot a
táborozó gyerekek körében.

Köszönjük a táborvezetőknek és minden közreműködőnek, hogy részesei voltak a táborok sikeres
lebonyolításának, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az idei évben kimagaslóan sok gyerek
szünidejét tudtuk megtölteni tartalmas és izgalmas programokkal.

Képek

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

EFOP-1.5.3-16-2017-00107 PROJEKTZÁRÁS

2021. június 30-án befejeződött az EFOP-1.5.3-16-2017-00107 azonosító számú pályázat, melyben
Marcali Város Önkormányzata konzorciumvezető mellett további hét település önkormányzata
(Lengyeltóti, Somogyvár, Buzsák, Somogyvámos, Somogyzsitfa, Somogysámson, Kéthely) és két
önkormányzati háttérintézmény (Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, Lengyeltóti
Városi Művelődési Ház és Könyvtár) vett részt. A projekt átfogó célja a térségben élő hátrányos
helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humánközszolgáltatások
komplex, ágazatközi fejlesztésén keresztül.

Legfontosabb megvalósult feladatok:

Humán közszolgálatásokra vonatkozóan, a projektnek köszönhetően 24 fő szakemberek helyezkedett el.Család- és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében a marcali és a
lengyeltóti iskolákban 4 foglalkozásból álló programok kerültek megtartásra.
303 db egyéni fejlesztési terv készült, melyek alapján a foglalkoztathatóság szempontjából fontos
kompetenciák fejlesztését célzó programokon vehettek részt a bevontak.
A nem egyéni fejlesztési terv alapján az elsődleges munkaerőpiacra jutást támogató programban résztvevők
kompetenciafelmérésben és/vagy mentorálásban részesültek.

A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési
programok keretében a konzorciumi partnereknél különféle egészségügyi szűrések (hallás szűrés, látás,
vérnyomás- és vércukorszint mérés, pulzusmérés, testtömeg index, haskörtérfogat mérés, testzsírszázalék
mérés) egészséges életmód fontosságát hirdető, a prevenció szükségességét felhívó rendezvények kerültek
megtartásra.

A közösség életének szervezésének színesítése érdekében minden településen rendezvények kerültek
lebonyolításra, előtérbe kerültek az önkéntességen alapuló kezdeményezések.
A helyi középiskolákban sikerült a fiatalokat megszólítani, bevonni őket a település vérkeringésébe.
A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok, valamint a
fiatalok helyben maradását ösztönző programok kerültek kidolgozásra.

sajtokozlemeny_EFOP-1.5.3-16-2017-00107

Megszakítás